EuroDISH

Europa har brug for en bedre infrastruktur for fødevarer og forskning i sundhed

Europa har brug for en forskningsinfrastruktur i verdensklasse for at hjælpe forskerne med at forstå forholdet mellem fødevarer, ernæring og sundhed. EuroDISH-projektet, som er EU-finansieret (sep. 2012-aug. 2015), har resulteret i en køreplan for opbygningen af en overordnet europæisk infrastruktur for forskning inden for fødevarer og sundhed inden 2025. Projektets resultater blev præsenteret på Expo i Milano i Italien fredag den 15. maj 2015.

Mens sektorerne landbrug, fødevarer og sundhed har avancerede infrastrukturer for forskning for at kunne udføre banebrydende forskning, kræver forholdet mellem fødevarer, ernæring og sundhed bedre synkronisering. Sammenkædningen af standarder og data for indtag af fødevarer og determinanter for valg af fødevarer vil muliggøre hurtigere fremskridt. Derfor er der behov for en overordnet europæisk forskningsinfrastruktur for »determinanter, indtag, status og sundhed« – også kendt som DISH-RI.

»EuroDISH RI vil bidrage til kapacitetsudviklingen af forskningsinfrastrukturer for fødevarer, ernæring og sundhed, der er relevante for strategier for den offentlige sundhed og ernæring på tværs af Europa. Dermed kan den overordnede kvalitet af den europæiske befolknings kost, ernæringstilstand og sundhed forbedres.« Professor Mirjana Gurinovic (leder af forskningsgruppen hos CENM og medlem af EuroDISH-projektets rådgivende organ)

Projektets endelige resultater blev præsenteret den 15. maj 2015 i EU-pavillonen på Expo Milano 2015 i Italien. I løbet af de tre år, projektet har varet, har EuroDISH kortlagt og defineret forskningsinfrastrukturer inden for fire forskningsområder, der relaterer sig til fødevarer, ernæring og sundhed. Disse områder er determinanter, indtag, status, sundhed (DISH). For hvert område blev mangler og behov identificeret:

  • Forskningsinfrastrukturer vedrørende forskning inden for »status« og »sundhed« er under opbygning.
  • Der er gode muligheder for at forbedre forskningsinfrastrukturer vedrørende forskning inden for »determinanter«, der relaterer sig til indtag af fødevarer.
  • Der er ingen specifik forskningsinfrastruktur, der tjener fødevare- og sundhedsforskersamfundets behov frem for DISH-forskningsområder som helhed.

Med udgangspunkt i disse resultater foreslog EuroDISH en unik forskningsinfrastruktur (kaldt »DISH-RI«) med det formål at forbinde og bygge bro imellem eksisterende infrastrukturer på tværs af de fire områder for at fremme forskning i fødevarer og sundhed i Europa. Målet for DISH-RI er at være fuldt operationel inden for 10 år, hvilket kræver støtte fra såvel interessenter som finansiering på både medlemsstatsplan og EU-plan. DISH-RI vil sammenkæde viden om, hvad der afgør forbrugernes mad- og livsstilsvalg med, hvad man ved om folks kostindtag, deres ernæringsmæssige status og deres generelle sundhed, for at forbedre strategier for en sund livsstil. Det vil gøre det muligt at forske i en bedre forståelse af adfærden hos forbrugere, hvad angår indtag af fødevarer og livsstil, herunder nye muligheder inden for IKT og neurovidenskab. Det vil sammenkæde data af høj kvalitet med innovative og standardiserede værktøjer på tværs af forskellige forskningsdiscipliner. Endelig vil DISH-RI bidrage til at sammenkæde forskning i fødevareproduktion med sundhed for at løse samfundsmæssige udfordringer i Europa og for at fremme produktinnovation og øge konkurrenceevnen.

»Der er på nuværende tidspunkt brug for DISH-RI til at forbinde fragmenterede dele af forskning i determinanter, indtag, status og sundhed (DISH). Projektet har beskrevet de trin, der er nødvendige for, at DISH-RI kan være fuldt operationel inden 2025.« Professor Pieter van 't Veer, Wageningen UR, videnskabelig koordinator for EuroDISH

Det vil også levere tjenester, der understøtter videnskabsfolk og aktører i forbindelse med uddannelse og kapacitetsopbygning. DISH-RI vil ikke kun støtte forskningsverdenen, men også politiske beslutningstagere og fagfolk, alt imens det vil øge indflydelsen på strategier for offentlig ernæringssundhed og forbedre sundheden for alle europæere. Indgående drøftelser med interessenterne bidrog til udviklingen af DISH-RI, som vil skulle muliggøre offentlig-private partnerskaber med plads til forskellige interesser.

»Kortlægningen, som den udføres af EuroDISH, bidrager til den indsats, der kræves for at oprette et europæisk forskningsinstitut for ernæring og fødevarer, som det blev foreslået af det fælles programinitiativ 'En sund kost for et sundt liv'.« Jolien Wenink (Projektleder for JPI-HDHL og medlem af EuroDISH-projektets rådgivende organ)

EuroDISH-projektet foreslår, at strukturen af DISH-RI baseres på »nav og eger«-modellen, med et centralt koordinerende nav og tilknyttet ekspertise fra forskellige lande. En IKT-platform vil understøtte standardisering, tale samme sprog og bruge sammenlignelige formater for data for bedre at kunne sammenkæde forskning. Et centralt adgangspunkt vil levere tjenester til forskere, interessenter og relaterede forskningsinfrastrukturer. Desuden vil en styringsstruktur skabe grundlaget for adgang til offentlige eller private partnere som fx medlemskab, ejerforhold og privatlivets fred, hvilket skaber fleksibilitet, eftersom informationsdeling fremmer forskernes mulighed for at være nyskabende.

Bemærkninger:
EuroDISH-projektet (Studying the need for food and health research infrastructures in Europe - Undersøgelse af behovet for infrastrukturer i forskning inden for fødevarer og sundhed i Europa) finansieres af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (kontrakt nr. 311788). Projektet startede den 1. september 2012 og har kørt i en periode på tre år.

EuroDISH har delt lederskab og er opdelt i klare ansvarsområder, men er samlet inden for samme organisation, Wageningen UR. Projektkoordinatoren er Krijn Poppe fra LEI Wageningen UR. Den videnskabelige koordinator er professor Pieter van 't Veer fra Wageningen Universitet (WU, Holland). Karin Zimmermann, fra LEI Wageningen UR, er projektlederen.

Konsortiet af 15 partnere dækker en bred vifte af områder af ekspertise (fx psykologi, bioinformatik, epidemiologisk forskning og analyse af fødevaresammensætning og fødevareindtag) fra syv lande: Holland, Storbritannien, Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og Sverige. Rådet for Den Europæiske Fødevareinformation (EUFIC) er ansvarlig for kommunikation og formidling af EuroDISH-resultater og aktiviteter.

Mediekontakt:

Karin Zimmermann, BSc, RM
LEI Wageningen UR
Research area Consumer & Behaviour
P.O. Box 29703
NL-2502 LS Den Haag
Holland
Tlf.: +31 70 3358185
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.